Hur stort arbete utförs på att bära en 5 kg tung väska 10 meter upp för en trappa?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur stort arbete utförs på att bära en 5 kg tung väska 10 meter upp för en trappa? 500 J

Förklaring

I fysikens värld är arbete den energi som överförs till ett objekt när det under påverkan av en kraft förflyttar sig en viss distans. Den tillförda energin beräknas som väglängden gånger den del av kraften som pekar i vägens riktning. Ett utfört arbete kan vara både positivt och negativt och beräknas efter formeln A = m*g*h, där m är massan, g är tyngdaccelerationen och h är förändring i höjd. Ett föremål som förflyttas horisontellt tillför alltså inget arbete. Arbetet mäts i joule (J).Ställ en ny fråga