Hur utskiljer sig isotoper av samma grundämne?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur utskiljer sig isotoper av samma grundämne? Antalet neutroner

Förklaring

Isotoper är atomer vars kärnor har olika antal neutroner, men samma antal protoner och därmed tillhör samma grundämne. Isotoper kan vara stabila eller radioaktiva. De flesta naturligt förekommande grundämnen är blandningar av stabila isotoper. Isotoper av samma grundämne har nästan identiskt kemiskt beteende, men olika fysikaliska egenskaper, såsom densitet och smältpunkt.Ställ en ny fråga