I vilken av följande städer kan man köpa dagstidningen Nerikes Allehanda?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

I vilken av följande städer kan man köpa dagstidningen Nerikes Allehanda? Örebro

Förklaring

Nerikes Allehanda grundades 1843 och har idag en upplaga på knappt 60 000. Den politiska linjen i Nerikes Allehanda har alltid varit liberal. I september 2007 riktades såväl fredliga protester som hot mot tidningen efter att den återgivit en bild av konstnären Lars Vilks, där profeten Muhammed framställdes som en s.k. rondellhund. Bland annat kom officiella protester från regeringen i Iran.Ställ en ny fråga