I vilken religion är torah en helig skrift?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

I vilken religion är torah en helig skrift? Judendomen

Förklaring

Judendomen är en världsreligion med rötter som går tillbaka till ca. 1200 f.Kr. Den är en minoritetsreligion i alla länder med undantag i Israel. Den judiska vilodagen kallas Sabbat och infaller fredag ​​kväll till lördag kväll varje vecka. Gudstjänst sker i synagogor. Judendomen är det judiska folkets traditionella religion och kultur. Judendomen är den äldsta av de stora monoteistiska världsreligionerna. Torah är en skrift som ingår i Tanach, vilket är den hebreiska bibeln. Den är en sammanställning av de fem Moseböckerna och används främst för att beskriva judendomens viktigaste heliga skrifter.Ställ en ny fråga