I vilken religion finns det metodister?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

I vilken religion finns det metodister? Protestantismen

Förklaring

Metodismen är en utgrening av den protestantiska kristenheten och uppkom på 1700-talet i Storbritannien. Metodismen framhåller stränga metodiska levnadssätt. Medlemmarna bör också arbeta på sin personliga heliggörelse genom bön och studier av de heliga skrifterna. Metodismen började studenter vid Oxford University.Ställ en ny fråga