I vilken stad kan man beskåda Golden Gate-bron?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

I vilken stad kan man beskåda Golden Gate-bron? San Francisco

Förklaring

Golden Gate-bron är en hängbro över sundet Golden Gate i Kalifornien. Bron byggdes år 1937 och förbinder San Francisco med Marin County. Golden Gate är 25 meter bred, 2.150 meter lång och har ett brospann på 1.280 meter. Den var världens längsta hängbro under åren 1937-1864. Bron har kommit att bli en internationellt erkänd symbol för både San Francisco och USA. Inkluderas infartsramperna är bron så lång som 2727 meter. Den är även försedd med 6 körfiler och utrymme för fotgängare och cyklister.Ställ en ny fråga