I vilket land grundades organisationen Anonyma Alkoholister år 1935?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

I vilket land grundades organisationen Anonyma Alkoholister år 1935? USA

Förklaring

Anonyma Alkoholister (AA) är en sammanslutning där alkoholister anonymt kan få hjälp genom självhjälp och ömsesidigt stöd. Det enda villkoret för medlemskap i AA är att man har en önskan om att sluta dricka alkohol. Organisationen för Anonyma Alkoholister grundades av två alkoholister i USA år 1935. Den ena hette Bill Wilson och var börsmäklare i New York. Den andra var Dr. Bob Smith, som var läkare i Akron, Ohio.Ställ en ny fråga