I vilket land utvecklades papyrusarket vars tillverkningsmetod förblev en väl bevarad hemlighet under många år?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

I vilket land utvecklades papyrusarket vars tillverkningsmetod förblev en väl bevarad hemlighet under många år? Egypten

Förklaring

Papyrusark utvinns ur växten Cyperus papyrus och är ett av världens äldsta skrivmaterial. Det utvecklades i Egypten omkring 4000 f.kr och tillverkades under statligt monopol, varvid tillverkningsmetoden förblev en väl bevarad hemlighet. Receptet fördes vidare muntligt från generation till generation. Växten ansågs helig. Dess blommor symboliserade solen och dess triangulära skaft symboliserade det egyptiska tecknet för oändlighet.Ställ en ny fråga