Inom vilken religion är ordet ekumenik en strävan efter att uppnå enhet i tron?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Inom vilken religion är ordet ekumenik en strävan efter att uppnå enhet i tron? Kristendom

Förklaring

Ekumenik är strävan efter att uppnå enhet i tron på Kristus. Det är samtidigt en teologisk disciplin som behandlar kyrkans enhet och oenighet. Ordet kommer från grekiskans oikoumenikos "som rör den bebodda världen", "världsvid".Ställ en ny fråga