Inom vilken vetenskap utvecklade Carl von Linné systematik och nomenklatur?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Inom vilken vetenskap utvecklade Carl von Linné systematik och nomenklatur? Botanik

Förklaring

Carl von Linné var en svensk botaniker och vetenskapsman som föddes år 1707 i Småland. Han lade grunden till den moderna nomenklaturen inom biologin och den moderna systematiken som grupperar växter och djur. Linné försökte även dela in bergarter, mineral och fossil i "stenriket", men det fick inte någon stor genomslagskraft. Vissa av hans indelningar ter sig idag lite märkliga. T.ex. grupperade han in njursten och gallsten i stenriket.Ställ en ny fråga