Joakim von Anka har ett tur-mynt som är det första mynt han någonsin tjänat. Vad för slags mynt är detta?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Joakim von Anka har ett tur-mynt som är det första mynt han någonsin tjänat. Vad för slags mynt är detta? En enkrona

Förklaring

Joakim von Anka eller farbror Joakim som han också kallas är en girig, gammal anka skapad av Carl Barks år 1947. Han har ursprungligen utvandrat från fattiga förhållanden i Skottland. Idag bor han i sin pengabinge och är den rikaste ankan i världen. Hans "turkrona" är den första kronan han tjänade. Joakim von Anka är son till "Scotty" von Anka och Dunhilde O'Rapp. Han har två systrar, Hortensia von Anka och Matilda.Ställ en ny fråga