Jordens omkrets är 25.000 sjömil lång, men hur lång är en internationell sjömil?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Jordens omkrets är 25.000 sjömil lång, men hur lång är en internationell sjömil? 1.852 m

Förklaring

En internationell sjömil (nautisk mil) är en längdenhet. Enheten för hastighet till sjöss definieras utifrån sjömil per timme och kallas knop som avser 1/60 breddgrad per timme (1 knop = 1 sjömil per timme). På en internationell hydrografisk konferens i Monaco år 1929 fastställdes en sjömil till 1852 meter.Ställ en ny fråga