Många svenska städer har flerfamiljshus som byggdes i det s.k. miljonprogrammet. Under vilken period byggdes dessa hus?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Många svenska städer har flerfamiljshus som byggdes i det s.k. miljonprogrammet. Under vilken period byggdes dessa hus? 1965-1975

Förklaring

Miljonprogrammet är den vardagliga benämningen på bostadsbyggandet i Sverige under perioden 1965-1975. Målet var att lösa tidens akuta bostadskris genom att bygga en miljon bostäder. De flesta skulle vara lägenheter i flerbostadshus, men även många radhusområden räknas in. Under miljonprogrammet byggdes det cirka 1 006 000 bostäder. Miljonprogrammets bebyggelse omfattar cirka 25 procent av Sveriges samlade bostadsbebyggelse idag.Ställ en ny fråga