Martin Luther grundade reformismen inom kristendomen. Vilken svensk kung gjorde Sverige protestantiskt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Martin Luther grundade reformismen inom kristendomen. Vilken svensk kung gjorde Sverige protestantiskt? Gustav Vasa

Förklaring

Reformationen påbörjades i Sverige under Gustav Vasas styre på 1500-talet, och innebar att Sverige bröt med romersk-katolska kyrkan och grundade den Svenska kyrkan. Sverige blev genom reformationen protestantiskt. Reformationen föranleddes av flera olika anledningar: bland andra organisatorisk tröghet inom den katolska kyrkan, en vilja till ökat oberoende från Rom, den svenska statens finansiella behov samt nya ideologiska tankeströmningar.Ställ en ny fråga