Med en spirometer mäter man två faktorer. Den en är hur mycket luft lungorna kan blåsa ut, vilken är den andra?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Med en spirometer mäter man två faktorer. Den en är hur mycket luft lungorna kan blåsa ut, vilken är den andra? Hastigheten på luften som andas ut

Förklaring

En spirometer är en anordning som mäter volymen på lungornas in- och utandning av luft. På sjukhus är spirometri känt som ett lungfunktionstest. I undersökningen mäts lungans volym och hastighet på in- och utandning. Spirometri används vid diagnostisering av astma, cystisk fibros, hjärtsjukdomar etc.Ställ en ny fråga