Mellan vilka breddgrader inryms Sverige?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Mellan vilka breddgrader inryms Sverige? 55:e och 70:e

Förklaring

Sverige ligger i norra Europa på den östra delen av den skandinaviska halvön. Landet gränsar till Norge i väster och Finland i nordost. De omgivande vattnen är Bottenviken och Bottenhavet och Östersjön i öster och söder, samt i sydväst Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Extrempunkterna är Treriksröset i norr, Smygehuk i söder, Kataja i öster och Stora Drammen i väster.Ställ en ny fråga