När infördes det högertrafik i Sverige?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

När infördes det högertrafik i Sverige? 1967

Förklaring

Högertrafikomläggningen kallas den omläggning till högertrafik som skedde i Sverige klockan 05.00 söndagen den 3 september år 1967. Denna dag har också kallats Dagen H. Förändringen innebar att all fordonstrafik hädanefter skulle använda den högra körfilen. Låten "Håll dig till höger, Svensson" blev en slagdänga som spelades flitigt i radion i samband med högertrafikomläggningen.Ställ en ny fråga