När är det högsäsong för kål?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

När är det högsäsong för kål? På sommaren

Förklaring

Kålsläktet består av fler än trettio växtarter och hybrider som växer i Europa, Nordafrika och Asien. Släktet omfattar fler viktiga jordbruks- och trädgårdsgrödor än något annat släkte. Dessutom innehåller det även ett antal ogräsarter som antingen är inhemska vilda arter eller förvildade kulturväxter. De flesta kålarterna är ett- eller tvååriga, men några få av dem blir också till små buskar.Ställ en ny fråga