När bildades NATO?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

När bildades NATO? 1949

Förklaring

NATO (engelska: North Atlantic Treaty Organization) är en internationell organisation för politiskt och militärt försvarssamarbete omkring Nordatlanten. Samarbetet grundades år 1949 och bestod ursprungligen av 12 medlemsländer. Sedan dess har organisationen utvecklats upprepade gånger, t.ex. år 2004 då flera av de tidigare Warszawapaktsländerna blev medlemmar. Den tidigare danske statsministern Anders Fogh Rasmussen blev generalsekreterare i NATO den 1 augusti år 2009.Ställ en ny fråga