När bildades Tjeckoslovakien?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

När bildades Tjeckoslovakien? 1918

Förklaring

Republiken Tjeckoslovakien grundades efter Första världskrigets avslut den 28 oktober år 1918. Landet existerade självständigt i flera år, men år 1938 blev det ockuperat av Tyskland och hamnade därefter under Sovjets inflytande. Mikhail Gorbatjovs perestrojka-politik öppnade dock Tjeckoslovakien för demokratin och författaren Václav Havel (år 1936-2011) valdes till president. Den 1 januari år 1993 genomfördes en fredlig uppdelning till de två oberoende staterna Tjeckien och Slovakien. Den sista presidenten som valdes blev därmed Václav Havel.Ställ en ny fråga