När kördes världens första ånglok för första gången?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

När kördes världens första ånglok för första gången? 1804

Förklaring

Det första ångloket byggdes av Richard Trevithick och körde sin första tur i England år 1804. Det dröjde dock flera år innan tekniken skulle komma att konkurrera med hästar och oxar. Ångloket fick sitt genombrott år 1829 med tävlingen "Rainhill Trials" där man skulle hitta den bästa lokomotivet till järnvägen mellan Liverpool och Manchester. George och Robert Stephensons lokomotiv "Rocket" vann.Ställ en ny fråga