När övergick man från att endast ha jury till att även ha telefonröstning i Eurovision Song Contest?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

När övergick man från att endast ha jury till att även ha telefonröstning i Eurovision Song Contest? 1998

Förklaring

Efter att ha genomfört försök i utvalda länder år 1997, (Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike), infördes telefonröstning tillsammans med en jury år 1998. Det nuvarande poängsystemet infördes år 1975, och går ut på att varje land delar ut poängen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12, som även är högsta möjliga poäng.Ställ en ny fråga