När tillverkades de första redskapen av järn?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

När tillverkades de första redskapen av järn? Ca. 2.000 f.kr.

Förklaring

Hettiterna var ett folk som levde i Anatolien (Turkiet) år 1800-1200 f.Kr.. Hettiterna lärde sig att framställa järn cirka år 1.600 f.Kr och lade därmed grunden till järnåldern. De första järnredskapen går dock tillbaka till ca år 2000 f.Kr. Namnet kommer från det Gamla Testamentet, där hettiterna är ett av de folk som judarna måste besegra när de kommer till landet Kanaan.Ställ en ny fråga