När trädde Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i kraft?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

När trädde Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i kraft? 1958

Förklaring

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt trädde i kraft 1 januari år 1958. Det hette ursprungligen Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget). Det etablerades mellan sex medlemsländer: Västtyskland, Italien, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Danmark, Irland och Storbritannien blev officiella medlemmar den 1 januari år 1973.Ställ en ny fråga