Om du släpper en perfekt studsboll från en meters höjd, hur högt studsar den då?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Om du släpper en perfekt studsboll från en meters höjd, hur högt studsar den då? 1 m

Förklaring

Den perfekta studsbollen förlorar inte energi när den träffar golvet. Detta beror på att den mekaniska energin bevaras eftersom kollisionen är fullständigt elastisk. I detta experiment har man bortsett från luftresistans.Ställ en ny fråga