Om en persons nominella inkomst är 100 kr och det sker en inflation med 10%, vad måste denna persons inkomst ligga på för att motsvara samma köpkraft nu som innan inflationen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Om en persons nominella inkomst är 100 kr och det sker en inflation med 10%, vad måste denna persons inkomst ligga på för att motsvara samma köpkraft nu som innan inflationen? 110

Förklaring

Löneinkomst justerad för inflation och deflation kallas reallön. Den tar hänsyn till vad inkomsttagaren faktiskt får ut av sin lön i form av köpkraft. Om reallönerna stiger kan lönemottagaren köpa fler varor för sin lön än tidigare. Under längre tid förväntas den genomsnittliga reallönen stiga i takt med den ekonomiska (real)tillväxten, eftersom lönerna följer arbetstagarnas produktivitet.Ställ en ny fråga