Om en persons nominella inkomst var 400.000 kr och det skett en inflation på 10%, hur mycket har då denna persons köpkraft sjunkit med?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Om en persons nominella inkomst var 400.000 kr och det skett en inflation på 10%, hur mycket har då denna persons köpkraft sjunkit med? 10 %

Förklaring

Löneinkomst justerad för inflation och deflation kallas reallön. Den tar hänsyn till vad inkomsttagaren faktiskt får ut av sin lön i form av köpkraft. Om reallönerna stiger kan lönemottagaren köpa fler varor för sin lön än tidigare. Under längre tid förväntas den genomsnittliga reallönen stiga i takt med den ekonomiska (real)tillväxten, eftersom lönerna följer arbetstagarnas produktivitet.Ställ en ny fråga