Ordet crescendo är ett musikaliskt uttryck som betyder tilltagande styrka. Vilket uttryck används för att beskriva det motsatta?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Ordet crescendo är ett musikaliskt uttryck som betyder tilltagande styrka. Vilket uttryck används för att beskriva det motsatta? Diminuendo

Förklaring

Crescendo är som de flesta andra klassiska musikuttryck italienskt. Det betyder tilltagande styrka, medan den motsatta effekten kallas decrescendo eller diminuendo. Crescendo kan förkortas cresc. eller visas med ett speciellt kilformad nottecken.Ställ en ny fråga