På vilken av dessa platser är julen en offentlig helgdag?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

På vilken av dessa platser är julen en offentlig helgdag? Hong Kong

Förklaring

Juldagen firas som en stor högtid och offentlig helgdag i många länder runt om i världen. På några platser har tidigare kolonialt styre (t.ex. Hong Kong) eller främmande kulturers inflytande introducerat traditionen. Julen är inte en formell offentlig helgdag i Folkets Republik Kina (undantaget Hong Kong och Macao), Japan, Saudi Arabien, Algeriet, Thailand, Nepal, Iran, Turkiet och Nordkorea.Ställ en ny fråga