På hur många sidor omges en ö av vatten?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

På hur många sidor omges en ö av vatten? Alla

Förklaring

En ö är ett landområde helt omgivet av vatten. Den är mindre än en kontinent, men större än en holme. Öar i hav skiljs mellan kontinentalöar och oceaniska öar. Öar kan ligga i både hav, sjöar och floder. Storleken varierar och kan vara allt från små ler- och sandöar på blott några några kvadratmeter, till Jordens största ö Grönland som är två miljoner kvadratkilometer stor. Australien är ännu större, men anses vara en kontinent.Ställ en ny fråga