På vilken av följande platser lever lejonet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

På vilken av följande platser lever lejonet? Afrika

Förklaring

Lejonet är världens näst största kattdjur efter tigern. Lejonhanen kan väga upp till 250 kg. Det lever vilda lejon i Afrika och Asien, men de försvann från Nordafrika och sydvästra Asien för många år sedan. I det fria lever lejon i genomsnitt mellan tio till fjorton år, medan den i fångenskap kan bli upp till tjugo år gammal. Lejon uppehåller sig normalt på savannen och slätter. Den är ovanligt social i jämförelse med andra kattdjur. En lejonflock består av besläktade honor, deras avkommor och en mindre grupp fullvuxna hanar. Lejonet är högst upp i näringskedjan och är därför en viktig del av ekosystemet, även om den också kan få för sig att äta kadaver.Ställ en ny fråga