På vilken veckodag infaller julafton år 2013?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

På vilken veckodag infaller julafton år 2013? Tisdag

Förklaring

Julafton infaller den 24 december, det vill säga dagen före juldagen den 25 december då Jesus födelse firas i kristen tradition. Julafton kallas även Dopparedagen och firas framför allt av katoliker och protestanter. I modern tid uppfattas hela dygnet den 24 december som julafton. Natten mellan den 24 och 25 december kallas julnatten. På julnatten firas en högtidlig mässa i kyrkorna. I folklig tradition är julnatten förknippad med en del skrock.Ställ en ny fråga