Politikern Birgit Friggbo har gett namn åt friggeboden. Hur stor får en friggebod vara som mest?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Politikern Birgit Friggbo har gett namn åt friggeboden. Hur stor får en friggebod vara som mest? 15 m2

Förklaring

Med friggebod menas i Sverige numera en fristående komplementbyggnad om högst 15,0 kvadratmeter med högst 3,0 meter till taknocken. Friggeboden kräver inte bygglov om den uppförs på tomt som är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus. Boden fick sitt namn efter Birgit Friggebo, som var folkpartistisk bostadsminister, när hon år 1979 lät avskaffa bygglovsplikten för två byggnader av detta slag om tillsammans högst 10 kvadratmeter.Ställ en ny fråga