Stockholm ligger nära 60:e breddgraden. Vilken av följande städer ligger närmst denna breddgrad?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Stockholm ligger nära 60:e breddgraden. Vilken av följande städer ligger närmst denna breddgrad? Sankt Petersburg

Förklaring

Latitud är en geografisk punkts vinkelavstånd från ekvatorn och uttrycks i grader nordlig bredd eller grader sydlig bredd, beroende på om punkten ligger på norra eller södra halvklotet. Longitud är en punkts position i öst-västlig riktning och definieras som vinkeln mellan en storcirkel genom polerna och en godtyckligt vald nollmeridian. Som internationell nollmeridian används meridianen genom Greenwichs observatorium i London.Ställ en ny fråga