Svenska högskolor ändrade sitt poängsystem 2007 i enlighet med Bolognaprocessen. Hur många högskolepoäng motsvarar en termins heltidsstudier idag?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Svenska högskolor ändrade sitt poängsystem 2007 i enlighet med Bolognaprocessen. Hur många högskolepoäng motsvarar en termins heltidsstudier idag? 30

Förklaring

Bolognaprocessen är ett samarbete mellan 29 europeiska länder om utbildningen på högskolenivå. Samarbetet syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde. Den 1 juli 2007 infördes ett nytt poängsystem i Sverige. En heltidsstudent läser 60 högskolepoäng per år, det vill säga 60 ECTS, istället för 40 poäng i det gamla systemet. Det gamla antalet poäng multipliceras alltså med 1,5.Ställ en ny fråga