Sverige hade under många hundra år en statskyrka. När skiljdes kyrkan från staten?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Sverige hade under många hundra år en statskyrka. När skiljdes kyrkan från staten? 2000

Förklaring

Under första hälften av 1800-talet fick frikyrkliga rörelser allt starkare spridning i Sverige. 1858 tilläts andra kyrkor än Svenska kyrkan att verka i landet. 1951 års religionsfrihetslag gav svenska medborgare rätten att fritt gå ur Svenska kyrkan utan krav på att man måste gå med i ett annat godkänt samfund. Den 1 januari år 2000 skiljdes Svenska kyrkan och Svenska staten slutligen åt.Ställ en ny fråga