Till vilken språkfamilj hör de nordiska språken?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Till vilken språkfamilj hör de nordiska språken? Indoeuropeisk

Förklaring

Nordiska språk, även nordgermanska, är en språkgrupp som omfattar språken danska, svenska, norska, färöiska samt isländska. Nordiska språk är en gemensam beteckning för den nordgermanska undergruppen i den indoeuropeiska språkstammen. De skandinaviska språken är ömsesidigt begripliga, framförallt norrmän och svenskar har mycket lätt för att förstå varandra, medan dessa generellt sett har svårare att förstå danskt uttal. Emellanåt kan man dock bli lurad begreppsmässigt eftersom vissa ord som är lika betydelser något helt annat.Ställ en ny fråga