Under 1500-talet var salt för konservering av livsmedel en av Sveriges största importvaror. Vad var Sveriges viktigaste exportvaror under samma tid?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Under 1500-talet var salt för konservering av livsmedel en av Sveriges största importvaror. Vad var Sveriges viktigaste exportvaror under samma tid? Järn och trä

Förklaring

Under förhistorisk tid bestod den svenska ekonomin av en jägar-samlar-ekonomi. Sedan järnåldern har Sverige haft en omfattande utrikeshandel, ofta begränsad till ett fåtal import- och exportvaror. Exportvarorna bestod framför allt av järn och trä. Under 1500-talet hade över 90% av Sveriges befolkning sin huvudsakliga sysselsättning i jordbruket. En av de största importvarorna var salt för konservering av livsmedel.Ställ en ny fråga