Under medeltiden använde man sig av begreppet "ofrälse". Vad skulle kunna beskrivas som dess motsvarighet i dagens samhälle?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Under medeltiden använde man sig av begreppet "ofrälse". Vad skulle kunna beskrivas som dess motsvarighet i dagens samhälle? Skattebetalare

Förklaring

Ordet "frälse" betydde ursprungligen fri man - den som inte är någons träl. Den medeltida betydelsen var skattebefriad (frälst från skatt). Privilegiumet frälse gav upphov till adeln som särskild samhällsklass. Frälset hade befriats från skatt av kungen i utbyte mot att de ställde upp i hans tjänst med man och häst i full rustning. Även kyrkans män och kvinnor åtnjöt liknande skattefrihet. Personer utanför dessa grupper kallades ofrälse.Ställ en ny fråga