Under vikingatiden restes minnesstenar med texter inristade i runor. Vad betyder ordet ´runa´?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Under vikingatiden restes minnesstenar med texter inristade i runor. Vad betyder ordet ´runa´? Hemlighet

Förklaring

Den äldsta runan som man har hittat är ristad för över 2000 år sedan. Nästan alla runristningar som finns kvar är uthuggna i sten, även om det var vanligare med ristningar i trä. Eftersom träet ruttnar finns nästan inga trärunor kvar. Ordet ´runa´ betyder hemlighet eller visdom. De troddes vara en gåva från Oden. En runa kallas också stav. Ursprungligen skapades runorna för att ristas i trä, ofta bok, därav ordet bokstav som används än i dag.Ställ en ny fråga