Vad är den högsta uppmätta temperatur i världen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är den högsta uppmätta temperatur i världen? 56,7 °C (Californien år 1913)

Förklaring

Världens högsta uppmätta temperatur mättes i Death Valley, Californien, USA den 10. juli år 1913. Termometern visade på hela 56,7°C. Till skillnad från området omkring ekvatorn träffar solljuset nära syd- och nordpolen jordytan i en mycket stor vinkel, vilket leder till lägre temperaturer. Jordens lägsta uppmätta temperatur mättes av det ryska forskningscentret Vostok den 21. juli år 1983 på Antarktis. Denna dag visade termometern -89 °C.Ställ en ny fråga