Vad är den internationella måttenheten (SI) för lufttryck?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är den internationella måttenheten (SI) för lufttryck? Pascal

Förklaring

Atmosfäriskt tryck är den kraft pr. ytenhet som vikten av luften i Jordens atmosfär utövar i havsnivå. En standard atmosfär (atm) har trycket 101,325 kPa, 760 mmHg, 29,92 inHg, 14,696 psi eller 1013,25 hectopascal, vilket svarar till trycket från en vattenpelare på ca. 10 meter. SI-enheten för tryck är newton pr. kvadratmeter och denna enhet kallas för Pascal (Pa).Ställ en ny fråga