Vad är den största nederbördsmängd som uppmätt på en månad?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är den största nederbördsmängd som uppmätt på en månad? Ca. 9 meter

Förklaring

Regn består av vattendroppar som bildats genom kondensering av vattenånga i molnen. Detta sker i troposfären. Vid låga temperaturer i den överliggande atmosfären kan de fallande vattendropparna frysa till is och nederbörden blir då till snöblandat regn, hagel eller snö. Den störst uppmätta nederbördsmängden per månad är 9.300 mm. Dessa nästan tio meter nederbörd föll över staden Cherrapunji i Indien i juli år 1861. Den störst uppmätta nederbördsmängden inom 24 timmar var de 1.870 mm som föll över på ön La Reunion i Indiska Oceanen den 15 mars år 1952.Ställ en ny fråga