Vad är en "halo"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är en "halo"? En ring av ljus

Förklaring

En "halo" är ett optiskt fenomen i form av en ring av ljus omkring ett objekt t.ex. solen, månen eller andra ljuskällor. Uppkomsten beror oftast på ljus som reflekterats och brutits ned av ljuskristaller i den översta delen av troposfären. Iskristallerna fungerar som prismor och speglar och gör så att ljuset kan få flera färger (precis som en regnbåge). Iskristallernas form och rörelseriktning avgör vilken typ och form en halo får. Halo finns avbildade över huvudet på heliga personer.Ställ en ny fråga