Vad är ett protein uppbyggt av?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är ett protein uppbyggt av? Aminosyror

Förklaring

Proteiner är stora molekyler uppbyggda av aminosyror. Proteiner är essentiella byggstenar i alla levande organismer och fungerar till exempel som enzymer, muskelstrukturer, ben, antikroppar och hormoner. Ett proteins funktion bestäms av identiteten och ordningsföljden på aminosyrorna samt den rumsliga strukturen. Proteiner är även energigivande näringsämnen och det fysiologiska värmevärdet är 17kJ/g. År 1954 tilldelades den amerikanska kemisten Linus Pauling Nobelpriset i kemi för sitt arbete med kemiska bindningar.Ställ en ny fråga