Vad anger beteckningen DPI på en skrivare?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad anger beteckningen DPI på en skrivare? Upplösning

Förklaring

DPI (Dots Per Inch, dvs. punkter per tum) är ett mått som används för att beskriva upplösningen hos skrivare och bildskärmar. Att en skrivare har 1200 DPI, betyder att den kan sätta 1200 färgpunkter per tum. Om en skrivare har begränsat antal färger att trycka med (ofta cyan, magenta, gul och svart), innebär det att den måste använda fler än en punkt för att återge olika nyanser av varje färg. Därför delas tryckytan in i flera punkter.Ställ en ny fråga