Vad är den normala spänningen på ett D-batteri i Frankrike?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är den normala spänningen på ett D-batteri i Frankrike? 1,5 Volt

Förklaring

Ett batteri är en elektrisk komponent som innehåller lagrad energi. Batteriet gör energi tillgänglig i elektrisk form för enheter som är anslutna till det. Den vanligaste klassificeringen av batterier är den amerikanska med typerna AAA, N, AA, C, D och AAAA, som alla har en spänning på 1,5 volt.Ställ en ny fråga