Vad är den vetenskapliga beteckningen på den svininfluensa som började sprida skräck år 2009?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är den vetenskapliga beteckningen på den svininfluensa som började sprida skräck år 2009? Typ A - H1N1

Förklaring

Svininfluensan är influensatyp A. Det finns fyra kända subtyper av influensa som orsakar influensa hos svin: H1N1, H1N2, H3N1 och H3N2. Den svininfluensa som år 2009 smittade människor i bland annat Mexiko var av typ H1N1. Fågelinfluensan som spreds under år 2005-2006 var av typ H5N1.Ställ en ny fråga