Vad är en akvedukt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är en akvedukt? En kanal till vatten

Förklaring

En akvedukt är en kanal som är konstruerad i syfte att leda vatten från en plats till en annan. Ordet akvedukt kommer från det latinska aquaeductus, och betyder vattnets ledning (aqua=vatten, ducere=leda). Romarna var kända för att göra akvedukter som försåg städerna med vatten, till exempel Pont du Gard i Frankrike (ca 19 f.Kr.) och akvedukten i Segovia, Spanien (ca 50 e.Kr.)Ställ en ny fråga