Vad är en fossil?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad är en fossil? Förstening av animaliska eller vegetabiliska avtryck

Förklaring

Ordet fossil kommer av latinets fossus som betyder "uppgrävd". Fossiler är avtryck av djur eller växter i sten eller, mer sällan, i bärnsten. Vanligt förekommande fossiler är havsdjur i gammal havsbotten som förstenats i klippor som torrlagts. De flesta fossiler är grova i detaljerna, vilket beror på att materialet bevarats först en tid efter djuret dött då det endast bestått av skelett och tänder.Ställ en ny fråga